الکتروموتور - موتور الکتریکی - قیمت الکتروموتور تک فاز و سه فاز

الکتروموتور

یک الکتروموتور (موتور الکتریکی) ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد ، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.
ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در یک موتور استوانه‌ای ، روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله‌ای معین از محور روتور به روتور اعمال می‌شود، می‌گردد. ادامه مطلب


لیست قیمت الکتروموتور

 

لیست قیمت الکتروموتور موتوژن 

فروش الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

 

الکتروموتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی موتوژن مطابق استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.

الکتروموتور موتوژن
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
0.06 0.08 3 1500 470,000 تومان
0.06 0.08 3 3000 تماس بگیرید
0.06 0.08 3 750 تماس بگیرید
0.06 0.08 3 1000 تماس بگیرید
0.09 0.12 3 3000 460,000 تومان
0.09 0.12 3 1500 480,000 تومان
0.09 0.12 3 1000 تماس بگیرید
0.09 0.12 3 750 تماس بگیرید
0.12 0.16 3 750 تماس بگیرید
0.12 0.16 3 1000 تماس بگیرید
0.12 0.16 3 1500 500,000 تومان
0.12 0.16 3 3000 460,000 تومان
0.18 0.25 3 3000 500,000 تومان
0.18 0.25 3 1500 550,000 تومان
0.18 0.25 3 1000 تماس بگیرید
0.18 0.25 3 750 تماس بگیرید
0.25 0.33 3 1500 630,000 تومان
0.25 0.33 3 3000 550,000 تومان
0.25 0.33 3 750 تماس بگیرید
0.25 0.33 3 1000 تماس بگیرید
0.37 0.5 3 3000 600,000 تومان
0.37 0.5 3 1000 790,000 تومان
0.37 0.5 3 1500 640,000 تومان
0.37 0.5 3 750 تماس بگیرید
0.55 0.73 3 750 تماس بگیرید
0.55 0.73 3 1500 780,000 تومان
0.55 0.73 3 1500 690,000 تومان
0.55 0.73 3 1000 870,000 تومان
0.75 1 3 3000 780,000 تومان
0.75 1 3 1500 830,000 تومان
0.75 1 3 1000 1,060,000 تومان
0.75 1 3 750 1,240,000 تومان
1.1 1.5 3 1500 1,000,000 تومان
1.1 1.5 3 3000 870,000 تومان
1.1 1.5 3 1000 1,150,000 تومان
1.1 1.5 3 750 1,430,000 تومان
1.5 2 3 3000 1,060,000 تومان
1.5 2 3 1500 1,150,000 تومان
1.5 2 3 1000 1,380,000 تومان
1.5 2 3 750 1,880,000 تومان
2.2 3 3 3000 1,430,000 تومان
2.2 3 3 3000 1,240,000 تومان
2.2 3 3 750 2,300,000 تومان
2.2 3 3 1000 1,880,000 تومان
3 4 3 750 2,760,000 تومان
3 4 3 1500 1,380,000 تومان
3 4 3 1500 1,560,000 تومان
3 4 3 1000 2,700,000 تومان
4 5.5 3 3000 1,930,000 تومان
4 5.5 3 1500 1,980,000 تومان
4 5.5 3 750 3,500,000 تومان
4 5.5 3 1000 2,940,000 تومان
5.5 7.5 3 3000 2,480,000 تومان
5.5 7.5 3 1500 2,760,000 تومان
5.5 7.5 3 750 4,500,000 تومان
5.5 7.5 3 1000 3,400,000 تومان
7.5 10 3 1000 4,140,000 تومان
7.5 10 3 3000 2,800,000 تومان
7.5 10 3 1500 3,080,000 تومان
7.5 10 3 750 4,970,000 تومان
11 15 3 1500 4,500,000 تومان
11 15 3 3000 4,050,000 تومان
11 15 3 1000 5,100,000 تومان
11 15 3 750 تماس بگیرید
15 20 3 750 تماس بگیرید
15 20 3 1000 تماس بگیرید
15 20 3 3000 4,880,000 تومان
15 20 3 1500 5,330,000 تومان
18.5 25 3 3000 5,500,000 تومان
18.5 25 3 1500 تماس بگیرید
18.5 25 3 1000 تماس بگیرید
18.5 25 3 750 تماس بگیرید

فروش الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن

 

الکتروموتور های سه فاز تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، ، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380.مناسب برای کار دائم

الکتروموتور موتوژن
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
0.55 - 3 1500 تماس بگیرید
2.2 3 3 1500 1,930,000 تومان
2.2 3 3 1000 1,758,500 تومان
2.2 3 3 3000 تماس بگیرید
3 4 3 1000 2,392,700 تومان
3 4 3 1500 2,090,000 تومان
3 4 3 3000 تماس بگیرید
4 5.5 3 1500 2,580,000 تومان
4 5.5 3 1000 3,500,000 تومان
4 5.5 3 3000 2,480,000 تومان
5.5 7.5 3 1000 4,000,000 تومان
5.5 7.5 3 3000 3,170,000 تومان
5.5 7.5 3 1500 3,200,000 تومان
7.5 10 3 1000 5,300,000 تومان
7.5 10 3 1500 3,600,000 تومان
7.5 10 3 3000 3,500,000 تومان
11 15 3 1000 6,200,000 تومان
11 15 3 3000 4,780,000 تومان
11 15 3 1500 5,300,000 تومان
15 20 3 3000 5,430,000 تومان
15 20 3 1000 9,600,000 تومان
15 20 3 1500 5,980,000 تومان
18.5 25 3 3000 6,700,000 تومان
18.5 25 3 1500 9,100,000 تومان
18.5 25 3 1000 11,700,000 تومان
22 30 3 3000 9,840,000 تومان
22 30 3 1500 10,100,000 تومان
22 30 3 1000 13,000,000 تومان
30 40 3 3000 12,100,000 تومان
30 40 3 1500 12,400,000 تومان
30 40 3 1000 15,800,000 تومان
37 50 3 1500 16,100,000 تومان
37 50 3 3000 13,400,000 تومان
37 50 3 1000 18,900,000 تومان
45 60 3 3000 16,800,000 تومان
45 60 3 1000 22,000,000 تومان
45 60 3 1000 17,500,000 تومان
55 75 3 3000 18,600,000 تومان
55 75 3 1500 18,800,000 تومان
55 75 3 1000 25,400,000 تومان
75 100 3 3000 23,700,000 تومان
75 100 3 1500 25,200,000 تومان
75 100 3 1000 40,000,000 تومان
90 125 3 1000 42,500,000 تومان
90 125 3 1000 26,200,000 تومان
90 125 3 1500 28,400,000 تومان
110 150 3 1000 55,800,000 تومان
110 150 3 1500 45,300,000 تومان
110 150 3 3000 43,000,000 تومان
132 180 3 1000 61,800,000 تومان
132 180 3 1500 54,300,000 تومان
132 180 3 3000 51,600,000 تومان
160 220 3 1500 64,100,000 تومان
160 220 3 3000 59,800,000 تومان
160 220 3 1000 62,500,000 تومان
185 250 3 1000 تماس بگیرید
185 250 3 3000 62,500,000 تومان
185 250 3 1500 66,000,000 تومان
200 270 3 1500 80,000,000 تومان
200 270 3 1000 91,300,000 تومان
200 270 3 3000 69,000,000 تومان
250 340 3 1500 96,600,000 تومان
250 340 3 3000 86,000,000 تومان
250 340 3 1000 98,500,000 تومان
315 430 3 1500 112,200,000 تومان
315 430 3 3000 تماس بگیرید
315 430 3 1000 120,000,000 تومان
355 485 3 1500 136,200,000 تومان
355 485 3 1000 تماس بگیرید
355 485 3 3000 تماس بگیرید
400 644 3 1500 156,400,000 تومان
400 644 3 3000 تماس بگیرید
400 644 3 1000 تماس بگیرید

فروش الکتروموتور تکفاز خازن استارت خازن دائم CRS موتوژن

 

الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن استارت - خازن دائم(CRS) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.

الکتروموتور موتوژن
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
- - 1 1500 تماس بگیرید
- - 1 3000 تماس بگیرید
- - 1 3000 تماس بگیرید
- - 1 1500 تماس بگیرید
0.25 0.33 1 3000 تماس بگیرید
0.25 0.33 1 1500 975,000 تومان
0.37 0.5 1 1500 1,150,000 تومان
0.37 0.5 1 3000 1,067,000 تومان
0.55 0.75 1 3000 1,100,000 تومان
0.55 0.75 1 1500 1,170,000 تومان
0.75 1 1 3000 1,200,000 تومان
0.75 1 1 1500 1,240,000 تومان
1.1 1.5 1 3000 1,240,000 تومان
1.1 1.5 1 1500 1,470,000 تومان
1.5 2 1 3000 1,520,000 تومان
1.5 2 1 1500 1,656,000 تومان
2.2 3 1 3000 1,660,000 تومان
2.2 3 1 1500 1,930,000 تومان

فروش الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای موتوژن

 

الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن دائم موتوژن (CR) مطابق استانداردهای IEC 34، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC41(با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220.

الکتروموتور موتوژن
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
0.25 0.33 1 1500 780,000 تومان
0.25 0.33 1 3000 تماس بگیرید
0.37 0.5 1 3000 790,000 تومان
0.37 0.5 1 1500 874,000 تومان
0.55 0.75 - 3000 828,000 تومان
0.55 0.75 1 1500 920,000 تومان
0.75 1 1 3000 975,000 تومان
0.75 1 1 1500 1,012,000 تومان
1.1 1.5 1 3000 1,058,000 تومان
1.1 1.5 1 1500 1,196,000 تومان
1.5 2 1 3000 1,334,000 تومان
1.5 2 1 1500 1,380,000 تومان
2.2 3 1 3000 1,472,000 تومان
2.2 3 1 1500 1,656,000 تومان

فروش الکتروموتور کولری

 
 
مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
1/8 0.09 0.125 1 900 220,000 تومان
1/3 0.25 0.33 1 1425 450,000 تومان
1/2 0.37 0.5 1 1425 500,000 تومان
3/4 0.55 0.75 1 1425 550,000 تومان

الکترو پمپ آب کولری

 
 
مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
SH300 0.045 - 1 2400 60,000 تومان

الکترو پمپ صنعتی

 
 
مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
Price
p56-25 0.09 - 3 2800 480,000 تومان
p56-23 0.09 - 3 2800 480,000 تومان
p56-21 0.09 - 3 2800 480,000 تومان
p56-20 0.09 - 3 2800 480,000 تومان
p56-15 0.09 - 1 2800 480,000 تومان

 

لیست قیمت الکتروموتور های الکتروژن

الکتروموتور الکتروژن

 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز آلومینیومی الکتروژن

مدل توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
 
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
0.06KW-3000RPM 0.06 1.12 3 3000 تماس بگیرید
0.06KW-1000RPM 0.06 1.12 3 1000 تماس بگیرید
0.09KW-1000RPM 0.09 1.8 3 1000 تماس بگیرید
0.09KW-3000RPM 0.09 1.8 3 3000 تماس بگیرید
0.12KW-1000RPM 0.12 1.6 3 1000 تماس بگیرید
0.18KW-1000RPM 0.18 1.4 3 1000 تماس بگیرید
0.25KW-1000RPM 0.25 1.3 3 1000 تماس بگیرید
0.75KW-1000RPM 0.75 1 3 1000 تماس بگیرید
1.1KW-1000RPM 1.1 1.5 3 1000 تماس بگیرید
1.5KW-1000RPM 1.5 2 3 1000 تماس بگیرید
3KW-1000RPM 3 4 3 1000 تماس بگیرید
4KW-1000RPM 4 5.5 3 1000 تماس بگیرید
5.5KW-1000RPM 5.5 7.5 3 1000 تماس بگیرید
15KW-1000RPM 15 20 3 1000 تماس بگیرید
18.5KW-1000RPM 18.5 25 3 1000 تماس بگیرید
18.5KW-1500RPM 18.5 25 3 1500 تماس بگیرید
0.06KW-1500RPM 0.06 1.12 3 1500 370,000 تومان
0.09KW-1500RPM 0.09 0.09 3 1500 385,000 تومان
0.12KW-3000RPM 0.12 1.6 3 3000 390,000 تومان
0.25KW-3000RPM 0.25 1.3 3 3000 410,000 تومان
0.12KW-1500RPM 0.12 0.12 3 1500 435,000 تومان
0.18KW-3000RPM 0.18 1.4 3 3000 455,000 تومان
0.18KW-1500RPM 0.18 1.4 3 1500 490,000 تومان
0.25KW-1500RPM 0.25 1.3 3 1500 515,000 تومان
0.37KW-3000RPM 0.37 1.2 3 3000 525,000 تومان
0.37KW-1500RPM 0.37 1.2 3 1500 575,000 تومان
0.55KW-3000RPM 0.55 3.4 3 3000 605,000 تومان
0.55KW-1500RPM 0.55 3.4 3 1500 700,000 تومان
0.75KW-3000RPM 0.75 1 3 3000 700,000 تومان
0.37KW-1000RPM 0.37 1.2 3 1000 710,000 تومان
0.75KW-1500RPM 0.75 1 3 1500 740,000 تومان
1.1KW-3000RPM 1.1 1.5 3 3000 770,000 تومان
0.55KW-1000RPM 0.55 3.4 3 1000 775,000 تومان
1.1KW-1500RPM 1.1 1.5 3 1500 880,000 تومان
1.5KW-3000RPM 1.5 2 3 3000 940,000 تومان
1.5KW-1500RPM 1.5 2 3 1500 1,010,000 تومان
2.2KW-3000RPM 2.2 3 3 3000 1,100,000 تومان
2.2KW-1500RPM 2.2 3 3 1500 1,250,000 تومان
3KW-3000RPM 3 4 3 3000 1,290,000 تومان
3KW-1500RPM 3 4 3 1500 1,400,000 تومان
2.2KW-1000RPM 2.2 3 3 1000 1,690,000 تومان
4KW-3000RPM 4 5.5 3 3000 1,740,000 تومان
4KW-1500RPM 4 5.5 3 1500 1,750,000 تومان
5.5KW-3000RPM 5.5 7.5 3 3000 2,070,000 تومان
5.5KW-1500RPM 5.5 7.5 3 1500 2,270,000 تومان
7.5KW-3000RPM 7.5 10 3 3000 2,350,000 تومان
7.5KW-1500RPM 7.5 10 3 1500 2,580,000 تومان
11KW-3000RPM 11 15 3 3000 3,580,000 تومان
11KW-1500RPM 11 15 3 1500 3,800,000 تومان
15KW-3000RPM 15 20 3 3000 4,110,000 تومان
7.5KW-1000RPM 7.5 10 3 1000 4,400,000 تومان
15KW-1500RPM 15 20 3 1500 4,490,000 تومان
18.5KW-3000RPM 18.5 25 3 3000 4,600,000 تومان
11KW-1000RPM 11 15 3 1000 4,970,000 تومان

 

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز چدنی الکتروژن

مدل توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
 
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
18.5KW-1000RPM 18.5 25 3 1000 تماس بگیرید
18.5KW-3000RPM 18.5 125 3 3000 تماس بگیرید
22KW-1000RPM 22 30 3 1000 تماس بگیرید
22KW-3000RPM 22 30 3 3000 تماس بگیرید
0.55KW-3000RPM 0.55 - 3 3000 تماس بگیرید
30KW-1000RPM 30 40 3 1000 تماس بگیرید
30KW-3000RPM 30 40 3 3000 تماس بگیرید
37KW-1000RPM 37 50 3 1000 تماس بگیرید
37KW-3000RPM 37 50 3 3000 تماس بگیرید
45KW-1000RPM 45 60 3 1000 تماس بگیرید
45KW-3000RPM 45 60 3 3000 تماس بگیرید
55KW-1000RPM 55 75 3 1000 تماس بگیرید
55KW-1500RPM 55 75 3 1500 تماس بگیرید
55KW-3000RPM 55 75 3 3000 تماس بگیرید
75KW-1000RPM 75 100 3 1000 تماس بگیرید
75KW-1500RPM 75 100 3 1500 تماس بگیرید
75KW-3000RPM 75 100 3 3000 تماس بگیرید
0.55KW-1500RPM 0.55 - 3 1500 880,000 تومان
18.5KW-1500RPM 18.5 25 3 1500 7,470,000 تومان
22KW-1500RPM 22 30 3 1500 8,330,000 تومان
30KW-1500RPM 30 40 3 1500 10,160,000 تومان
37KW-1500RPM 37 50 3 1500 13,250,000 تومان
45KW-1500RPM 45 60 3 1500 14,350,000 تومان

 

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز رله ای تک خازن آلومینیومی الکتروژن

مدل توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
 
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
0.18KW-3000RPM 0.18 1.4 1 3000 590,000 تومان
0.25KW-3000RPM 0.25 1.3 1 3000 610,000 تومان
0.18KW-1500RPM 0.18 1.4 1 1500 620,000 تومان
0.37KW-3000RPM 0.37 1.2 1 3000 640,000 تومان
0.25KW-1500RPM 0.25 1.3 1 1500 660,000 تومان
0.55KW-3000RPM 0.55 3.4 1 3000 670,000 تومان
0.37KW-1500RPM 0.37 1.2 1 1500 700,000 تومان
0.75KW-3000RPM 0.75 1 1 3000 780,000 تومان
0.55KW-1500RPM 0.55 3.4 1 1500 830,000 تومان
1.1KW-3000RPM 1.1 1.5 1 3000 870,000 تومان
0.75KW-1500RPM 0.75 1 1 1500 910,000 تومان
1.5KW-3000RPM 1.5 2 1 3000 1,050,000 تومان
1.1KW-1500RPM 1.1 1.5 1 1500 1,090,000 تومان
2.2KW-3000RPM 2.2 3 1 3000 1,180,000 تومان
1.5KW-1500RPM 1.5 2 1 1500 1,220,000 تومان
2.2KW-1500RPM 2.2 3 1 1500 1,430,000 تومان

 

لیست قیمت الکتروموتور تک فاز کلاژدار دو خازنه آلومینیومی الکتروژن

مدل توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
 
دور بر دقیقه
(rpm)
قیمت
0.18KW-1500RPM 0.18 1.4 1 1500 تماس بگیرید
0.18KW-3000RPM 0.18 1.4 1 3000 تماس بگیرید
0.25KW-3000RPM 0.25 1.3 1 3000 تماس بگیرید
1.5KW-3000RPM 1.5 2 1 3000 تماس بگیرید
2.2KW-High-Torque-3000RPM 2.2 - 1 3000 تماس بگیرید
0.25KW-1500RPM 0.25 1.3 1 1500 885,000 تومان
0.37KW-3000RPM 0.37 1.2 1 3000 885,000 تومان
0.55KW-3000RPM 0.55 3.4 1 3000 910,000 تومان
0.37KW-1500RPM 0.37 1.2 1 1500 940,000 تومان
0.55KW-1500RPM 0.55 3.4 1 1500 1,000,000 تومان
0.75KW-3000RPM 0.75 1 1 3000 1,055,000 تومان
1.1KW-3000RPM 1.1 1.5 1 3000 1,090,000 تومان
0.75KW-1500RPM 0.75 1 1 1500 1,120,000 تومان
1.1KW-1500RPM 1.1 1.5 1 1500 1,310,000 تومان
1.5KW-1500RPM 1.5 2 1 1500 1,480,000 تومان
2.2KW-3000RPM 2.2 3 1 3000 1,500,000 تومان
2.2KW-1500RPM 2.2 3 1 1500 1,690,000 تومان
2.2KW-High-Torque-1500RPM 2.2 - 1 1500 1,860,000 تومان


لیست قیمت الکتروموتور های چینی

الکتروموتور چینی

 
مدل
Model
توان
(KW)
توان
(HP)
تعداد فاز
(Num)
قیمت
Price
1.2HP-X2P 0.88 1.2 1 640,000 تومان
3.4HP-X2P 2.50 3.4 1 720,000 تومان
1HP-X2P 0.74 1 1 840,000 تومان
1.5HP-X2P 1.10 1.5 1 940,000 تومان
2HP-X2P 1.47 2 1 1,130,000 تومان
3HP-X2P 2.21 3 1 150,000 تومان
1.2HP-X4P 0.88 1.2 1 720,000 تومان
3.4HP-X4P 2.50 3.4 1 840,000 تومان
1HP-X4P 0.74 1 1 940,000 تومان
1.5HP-X4P 1.10 1.5 1 1,130,000 تومان
2HP-X4P 1.47 2 1 1,510,000 تومان
3HP-X4P 2.21 3 1 170,000 تومان
1.2HP-X2P 0.88 1.2 3 460,000 تومان
3.4HP-X2P 2.50 3.4 3 520,000 تومان
1HP-X2P 0.74 1 3 610,000 تومان
1.5HP-X2P 1.10 1.5 3 660,000 تومان
2HP-X2P 1.47 2 3 780,000 تومان
3HP-X2P 2.21 3 3 900,000 تومان
4HP-X2P 2.94 4 3 1,190,000 تومان
5.5HP-X2P 4.05 5.5 3 1,380,000 تومان
7.5HP-X2P 5.52 7.5 3 1,960,000 تومان
10HP-X2P 7.35 10 3 2,160,000 تومان
15HP-X2P 11.03 15 3 3,590,000 تومان
20HP-X2P 14.71 20 3 4,140,000 تومان
25HP-X2P 18.39 25 3 4,560,000 تومان
1.2HP-X4P 0.88 1.2 3 540,000 تومان
3.4HP-X4P 2.50 3.4 3 590,000 تومان
1HP-X4P 0.74 1 3 620,000 تومان
1.5HP-X4P 1.10 1.5 3 750,000 تومان
2HP-X4P 1.47 2 3 870,000 تومان
3HP-X4P 2.21 3 3 1,170,000 تومان
4HP-X4P 2.94 4 3 1,350,000 تومان
5.5HP-X4P 4.05 5.5 3 1,520,000 تومان
7.5HP-X4P 5.52 7.5 3 2,060,000 تومان
10HP-X4P 7.35 10 3 2,420,000 تومان
15HP-X4P 11.03 15 3 3,740,000 تومان
20HP-X4P 14.71 20 3 4,420,000 تومان
25HP-X4P 18.39 25 3 6,100,000 تومان
1HP-X6P 0.74 1 3 810,000 تومان
1.5HP-X6P 1.10 1.5 3 950,000 تومان
2HP-X6P 1.47 2 3 1,110,000 تومان
3HP-X6P 2.21 3 3 1,370,000 تومان
4HP-X6P 2.94 4 3 1,800,000 تومان
5.5HP-X6P 4.05 5.5 3 2,100,000 تومان
7.5HP-X6P 5.52 7.5 3 2,350,000 تومان
10HP-X6P 7.35 10 3 3,790,000 تومان
15HP-X6P 11.03 15 3 4,550,000 تومان
20HP-X6P 14.71 20 3 6,130,000 تومان
25HP-X6P 18.39 25 3 6,700,000 تومان
30HP-X2P 22.06 30 3 6,340,000 تومان
40HP-X2P 29.42 40 3 8,020,000 تومان
50HP-X2P 36.77 50 3 8,830,000 تومان
60HP-X2P 44.13 60 3 10,130,000 تومان
75HP-X2P 55.16 75 3 12,760,000 تومان
100HP-X2P 73.55 100 3 15,770,000 تومان
125HP-X2P 91.94 125 3 17,380,000 تومان
150HP-X2P 110.32 150 3 29,790,000 تومان
180HP-X2P 132.39 180 3 33,570,000 تومان
220HP-X2P 161.81 220 3 36,370,000 تومان
275HP-X2P 202.26 275 3 40,500,000 تومان
30HP-X4P 22.06 30 3 6,690,000 تومان
40HP-X4P 29.42 40 3 8,150,000 تومان
50HP-X4P 36.77 50 3 9,860,000 تومان
60HP-X4P 44.13 60 3 11,010,000 تومان
75HP-X4P 55.16 75 3 13,130,000 تومان
100HP-X4P 73.55 100 3 17,810,000 تومان
125HP-X4P 91.94 125 3 19,810,000 تومان
150HP-X4P 110.32 150 3 25,520,000 تومان
180HP-X4P 132.39 180 3 33,880,000 تومان
220HP-X4P 161.81 220 3 36,520,000 تومان
275HP-X4P 202.26 275 3 41,910,000 تومان
30HP-X6P 22.06 30 3 7,370,000 تومان
40HP-X6P 29.42 40 3 10,150,000 تومان
50HP-X6P 36.77 50 3 12,320,000 تومان
60HP-X6P 44.13 60 3 14,880,000 تومان
75HP-X6P 55.16 75 3 16,480,000 تومان
100HP-X6P 73.55 100 3 30,100,000 تومان
125HP-X6P 91.94 125 3 33,770,000 تومان
150HP-X6P 110.32 150 3 36,740,000 تومان
180HP-X6P 132.39 180 3 40,430,000 تومان
220HP-X6P 161.81 220 3 54,160,000 تومان
275HP-X6P 202.26 275 3 60,540,000 تومان
270HP-X4P 198.58 270 3 12,510,000 تومان
175HP-X4P 128.71 175 3 12,970,000 تومان
1.2HP-X2P-B3-Y2 0.88 1.2 3 490,000 تومان
3.4HP-X2P-B3-Y2 2.50 3.4 3 550,000 تومان
1HP-X2P-B3-Y2 0.74 1 3 640,000 تومان
1.5HP-X2P-B3-Y2 1.10 1.5 3 700,000 تومان
2HP-X2P-B3-Y2 1.47 2 3 820,000 تومان
3HP-X2P-B3-Y2 2.21 3 3 950,000 تومان
4HP-X2P-B3-Y2 2.94 4 3 1,250,000 تومان
5.5HP-X2P-B3-Y2 4.05 5.5 3 1,450,000 تومان
7.5HP-X2P-B3-Y2 5.52 7.5 3 2,060,000 تومان
10HP-X2P-B3-Y2 7.35 10 3 2,270,000 تومان
15HP-X2P-B3-Y2 11.03 15 3 3,780,000 تومان
20HP-X2P-B3-Y2 14.71 20 3 4,350,000 تومان
25HP-X2P-B3-Y2 18.39 25 3 4,790,000 تومان
1.2HP-X4P-B3-Y2 0.88 1.2 3 570,000 تومان
3.4HP-X4P-B3-Y2 2.50 3.4 3 610,000 تومان
1HP-X4P-B3-Y2 0.74 1 3 660,000 تومان
1.5HP-X4P-B3-Y2 1.10 1.5 3 790,000 تومان
2HP-X4P-B3-Y2 1.47 2 3 920,000 تومان
3HP-X4P-B3-Y2 2.21 3 3 1,230,000 تومان
4HP-X4P-B3-Y2 2.94 4 3 1,420,000 تومان
5.5HP-X4P-B3-Y2 4.05 5.5 3 1,600,000 تومان
7.5HP-X4P-B3-Y2 5.52 7.5 3 2,170,000 تومان
10HP-X4P-B3-Y2 7.35 10 3 2,540,000 تومان
15HP-X4P-B3-Y2 11.03 15 3 3,990,000 تومان
20HP-X4P-B3-Y2 14.71 20 3 4,650,000 تومان
25HP-X4P-B3-Y2 18.39 25 3 6,420,000 تومان
1.2HP-X6P-B3-Y2 0.88 1.2 3 570,000 تومان
3.4HP-X6P-B3-Y2 2.50 3.4 3 610,000 تومان
1HP-X6P-B3-Y2 0.74 1 3 850,000 تومان
1.5HP-X6P-B3-Y2 1.10 1.5 3 1,000,000 تومان
2HP-X6P-B3-Y2 1.47 2 3 1,170,000 تومان
3HP-X6P-B3-Y2 2.21 3 3 1,440,000 تومان
4HP-X6P-B3-Y2 2.94 4 3 1,900,000 تومان
5.5HP-X6P-B3-Y2 4.05 5.5 3 2,210,000 تومان
7.5HP-X6P-B3-Y2 5.52 7.5 3 2,480,000 تومان
10HP-X6P-B3-Y2 7.35 10 3 3,990,000 تومان
15HP-X6P-B3-Y2 11.03 15 3 4,790,000 تومان
20HP-X6P-B3-Y2 14.71 20 3 6,450,000 تومان
25HP-X6P-B3-Y2 18.39 25 3 7,050,000 تومان
40HP-X2P-B3-Y2 29.42 40 3 8,440,000 تومان
50HP-X2P-B3-Y2 36.77 50 3 9,300,000 تومان
60HP-X2P-B3-Y2 44.13 60 3 10,660,000 تومان
75HP-X2P-B3-Y2 55.16 75 3 13,430,000 تومان
100HP-X2P-B3-Y2 73.55 100 3 16,600,000 تومان
125HP-X2P-B3-Y2 91.94 125 3 18,290,000 تومان
150HP-X2P-B3-Y2 110.32 150 3 31,350,000 تومان
180HP-X2P-B3-Y2 132.39 180 3 35,340,000 تومان
220HP-X2P-B3-Y2 161.81 220 3 38,280,000 تومان
275HP-X2P-B3-Y2 202.26 275 3 42,630,000 تومان
30HP-X2P-B3-Y2 22.06 30 3 6,670,000 تومان
30HP-X4P-B3-Y2 22.06 30 3 7,040,000 تومان
40HP-X4P-B3-Y2 29.42 40 3 8,570,000 تومان
50HP-X4P-B3-Y2 36.77 50 3 10,370,000 تومان
60HP-X4P-B3-Y2 44.13 60 3 11,590,000 تومان
75HP-X4P-B3-Y2 55.16 75 3 13,820,000 تومان
100HP-X4P-B3-Y2 73.55 100 3 18,740,000 تومان
125HP-X4P-B3-Y2 91.94 125 3 20,850,000 تومان
150HP-X4P-B3-Y2 110.32 150 3 26,870,000 تومان
180HP-X4P-B3-Y2 132.39 180 3 35,660,000 تومان
220HP-X4P-B3-Y2 161.81 220 3 38,430,000 تومان
275HP-X4P-B3-Y2 202.26 275 3 44,000,000 تومان
30HP-X6P-B3-Y2 22.06 30 3 7,750,000 تومان
40HP-X6P-B3-Y2 29.42 40 3 10,690,000 تومان
50HP-X6P-B3-Y2 36.77 50 3 12,970,000 تومان
60HP-X6P-B3-Y2 44.13 60 3 15,660,000 تومان
75HP-X6P-B3-Y2 55.16 75 3 17,350,000 تومان
100HP-X6P-B3-Y2 73.55 100 3 31,670,000 تومان
125HP-X6P-B3-Y2 91.94 125 3 35,540,000 تومان
150HP-X6P-B3-Y2 110.32 150 3 38,680,000 تومان
175HP-X6P-B3-Y2 128.71 175 3 42,550,000 تومان
220HP-X6P-B3-Y2 161.81 220 3 57,010,000 تومان
275HP-X6P-B3-Y2 202.26 275 3 63,730,000 تومان
55HP-X4P-B3-Y2 40.45 55 3 10,560,000 تومان
175HP-X4P-B3-Y2 128.71 175 3 35,210,000 تومان
270HP-X4P-B3-Y2 198.58 270 3 43,210,000 تومان
40HP-X4P-B3-Y2 29.42 40 3 8,480,000 تومان
3.4HP-X2P-Y3 2.50 3.4 3 570,000 تومان
1HP-X2P-Y3 0.74 1 3 680,000 تومان
1.5HP-X2P-Y3 1.10 1.5 3 730,000 تومان
2HP-X2P-Y3 1.47 2 3 860,000 تومان
3HP-X2P-Y3 2.21 3 3 990,000 تومان
4HP-X2P-Y3 2.94 4 3 1,310,000 تومان
5.5HP-X2P-Y3 4.05 5.5 3 1,520,000 تومان
7.5HP-X2P-Y3 5.52 7.5 3 2,150,000 تومان
10HP-X2P-Y3 7.35 10 3 2,370,000 تومان
15HP-X2P-Y3 11.03 15 3 3,950,000 تومان
20HP-X2P-Y3 14.71 20 3 4,550,000 تومان
25HP-X2P-Y3 18.39 25 3 5,010,000 تومان
1HP-X4P-Y3 0.74 1 3 690,000 تومان
1.5HP-X4P-Y3 1.10 1.5 3 830,000 تومان
2HP-X4P-Y3 1.47 2 3 960,000 تومان
3HP-X4P-Y3 2.21 3 3 1,290,000 تومان
4HP-X4P-Y3 2.94 4 3 1,480,000 تومان
5.5HP-X4P-Y3 4.05 5.5 3 1,670,000 تومان
7.5HP-X4P-Y3 5.52 7.5 3 2,260,000 تومان
10HP-X4P-Y3 7.35 10 3 2,660,000 تومان
15HP-X4P-Y3 11.03 15 3 4,170,000 تومان
20HP-X4P-Y3 14.71 20 3 4,860,000 تومان
25HP-X4P-Y3 18.39 25 3 6,710,000 تومان
1HP-X6P-Y3 0.74 1 3 890,000 تومان
1.5HP-X6P-Y3 1.10 1.5 3 1,050,000 تومان
2HP-X6P-Y3 1.47 2 3 1,220,000 تومان
3HP-X6P-Y3 2.21 3 3 1,510,000 تومان
4HP-X6P-Y3 2.94 4 3 1,980,000 تومان
5.5HP-X6P-Y3 4.05 5.5 3 2,310,000 تومان
7.5HP-X6P-Y3 5.52 7.5 3 2,590,000 تومان
10HP-X6P-Y3 7.35 10 3 4,170,000 تومان
15HP-X6P-Y3 11.03 15 3 5,000,000 تومان
20HP-X6P-Y3 14.71 20 3 6,750,000 تومان
25HP-X6P-Y3 18.39 25 3 7,370,000 تومان
30HP-X2P-Y3 22.06 30 3 6,980,000 تومان
40HP-X2P-Y3 29.42 40 3 8,820,000 تومان
50HP-X2P-Y3 36.77 50 3 9,720,000 تومان
60HP-X2P-Y3 44.13 60 3 11,140,000 تومان
75HP-X2P-Y3 55.16 75 3 14,040,000 تومان
100HP-X2P-Y3 73.55 100 3 17,350,000 تومان
125HP-X2P-Y3 91.94 125 3 19,120,000 تومان
30HP-X4P-Y3 22.06 30 3 7,360,000 تومان
40HP-X4P-Y3 29.42 40 3 8,960,000 تومان
50HP-X4P-Y3 36.77 50 3 10,840,000 تومان
60HP-X4P-Y3 44.13 60 3 12,110,000 تومان
75HP-X4P-Y3 55.16 75 3 14,450,000 تومان
100HP-X4P-Y3 73.55 100 3 19,590,000 تومان
125HP-X4P-Y3 91.94 125 3 21,800,000 تومان
150HP-X4P-Y3 110.32 150 3 24,780,000 تومان
180HP-X4P-Y3 132.39 180 3 37,290,000 تومان
220HP-X4P-Y3 161.81 220 3 40,170,000 تومان
275HP-X4P-Y3 202.26 275 3 46,100,000 تومان
30HP-X6P-Y3 22.06 30 3 8,100,000 تومان
40HP-X6P-Y3 29.42 40 3 11,170,000 تومان
50HP-X6P-Y3 36.77 50 3 13,560,000 تومان
60HP-X6P-Y3 44.13 60 3 16,370,000 تومان
75HP-X6P-Y3 55.16 75 3 18,140,000 تومان
100HP-X6P-Y3 73.55 100 3 33,130,000 تومان
125HP-X6P-Y3 91.94 125 3 37,130,000 تومان
180HP-X6P-Y3 132.39 180 3 تماس بگیرید
270HP-X4P-Y3 198.58 270 3 46,100,000 تومان
 1.2HP کولری - - - 480,000 تومان
3.4HP کولری - - - 560,000 تومان


لیست قیمت الکتروموتور جمکو

 الکتروموتور جمکو

الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو

HP KW 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
10 7.5 - - -
15 11 - - -
20 15 - - -
25 18.5 - - -
30 22 - - -
40 30 - - -
50 37 - - -
60 45 - - -
75 55 - - -
100 75 - - -
125 90 - - -
150 110 - - -
180 132 - - -
220 160 - - -
270 200 - - -
340 250 - - -
430 315 - - -
485 355 - - -
544 400 - - -


لیست قیمت الکتروموتور زیمنس آلمان

الکتروموتور زیمنس الکتروموتور زیمنس الکتروموتور siemens
kw HP پایه دار/900 دور فلنچ دار/900 دور پایه دار/1450 دور فلنچ دار/1450 دور پایه دار/2900 دور فلنچ دار/2900 دور
0.37 0.5 - - - - - -
- 0.75 - - - - - -
0.75 1 - - - - - -
1.1 1.5 - - - - - -
1.5 2 - - - - - -
2.2 3 - - - - - -
3 4 - - - - - -
4 5.5 - - - - - -
5.5 7.5 - - - - - -
7.5 10 - - - - - -
11 15 - - - - - -
15 20 - - - - - -
18.5 25 - - - - - -
22 30 - - - - - -
30 40 - - - - - -
37 50 - - - - - -
45 60 - - - - - -
55 75 - - - - - -
75 100 - - - - - -
90 125 - - - - - -
110 150 - - - - - -
132 180 - - - - - -
160 220 - - - - - -
200 275 - - - - - -

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند    تاريخ به روز رساني :

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس چینی

   

KW HP 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.27 0.05 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.55 3/4 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.75 1 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1 1.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.5 2 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
2.2 3 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
3 4 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
4 5.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
5.5 7.5 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
7.5 10 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
11 15 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
15 20 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
18.5 25 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
22 30 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
30 40 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
37 50 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
45 60 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
55 75 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
75 100 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
90 125 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
110 150 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
132 180 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
160 220 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
200 275 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM


الکتروموتور FFD

الکتروموتور های FFD  اتریش

 

 

الکتروموتور های پایه دار 2 و 4 قطبی FFD

KW HP 2 Pole 4 Pole
Type Size Type Size
0,06 0,08     DPIG 56A/4
0,09 0,12 DPIG 56A/2 DPIG 56B/4
0,12 0,17 DPIG 56B/2 DPIG 63A/4
0,18 0,25 DPIG 63A/2 DPIG 63B/4
0,25 0,33 DPIG 63B/2 DPIH 71A/4
0,37 0,5 DPIH 71A/2 DPIH 71B/4
0,55 0,75 DPIH 71B/2 DPIH 80A/4
0,75 1 2SIE 80-2A 2SIE 80-4B
1,1 1,5 2SIE 80-2B 2SIE 90S-4
1,5 2 DPIH 90S/2I 2SIE 90L-4
2,2 3 DPIH 90L/2I 2SIE 100L-4A
3 4 DPIG 100L/2I 2SIE 100L-4B
4 5,5 DPIG 112M/2I DPIG 112M/4I
5,5 7,5 2DPIG 132SA/2I 2DPIG 132S/4I
7,5 10 2DPIG 132SB/2I 2DPIG 132M/4I
11 15 DPIG 160MA/2 DPIG 160M/4
15 20 DPIG 160MB/2 DPIG 160L/4
18,5 25 DPIG 160L/2 DPIG 180M/4
22 30 DPIG 180M/2 DPIG 180L/4
30 40 2DPIG 200LA/2 2DPIG 200L/4
37 50 2DPIG 200LB/2 2DPIG 225S/4
45 60 2DPIG 225M/2 2DPIG 225M/4
55 75 2DPIG 250M/2 2DPIG 250M/4
75 100 2DPIG 280S/2 2DPIG 280S/4
90 125 2DPIG 280M/2 2DPIG 280M/4
110 150 DPIG 315S/2 DPIG 315S/4
132 175 DPIG 315MA/2 DPIG 315MA/4
160 220 DPIG 315MB/2 DPIG 315MB/4
200 270 2SIE 315M2C 2SIE 315M4C

 

الکتروموتور های پایه دار 6 و 8 قطبی FFD

KW HP 6 Pole 8 Pole
Type Size Type Size
0,04 0,06     DPIG 63A/8
0,06 0,08 DPIG 56B/6 DPIG 63B/8
0,09 0,12 DPIG 63A/6 DPIH 71A/8
0,12 0,17 DPIG 63B/6 DPIH 71B/8
0,18 0,25 DPIH 71A/6 DPIH 80A/8
0,25 0,33 DPIH 71B/6 DPIH 80B/8
0,37 0,5 DPIH 80A/6 DPIH 90S/8I
0,55 0,75 DPIH 80B/6 DPIH 90L/8I
0,75 1 DPIH 90S/6I DPIG 100LA/8
1,1 1,5 DPIH 90L/6I DPIG 100LB/8
1,5 2 DPIG 100L/6I DPIG 112M/8
2,2 3 DPIG 112M/6I 2DPIG 132S/8
3 4 2DPIG 132S/6I 2DPIG 132M/8
4 5,5 2DPIG 132MA/6I DPIG 160MA/8
5,5 7,5 2DPIG 132MB/6 DPIG 160MB/8
7,5 10 DPIG 160M/6 DPIG 160L/8
11 15 DPIG 160L/6 DPIG 180L/8
15 20 DPIG 180L/6 DPIG 200L/8
18,5 25 DPIG 200LA/6 DPIG 225S/8
22 30 DPIG 200LB/6 DPIG 225M/8
30 40 DPIG 225M/6 DPIG 250M/8
37 50 DPIG 250M/6 DPIG 280S/8
45 60 DPIG 280S/6 DPIG 280M/8
55 75 DPIG 280M/6 DPIG 315S/8
75 100 DPIG 315S/6 DPIG 315MA/8
90 125 DPIG 315MA/6 DPIG 315MB/8
110 150 DPIG 315MB/6    
132 175 2SIE 315M6C    
160 220 2SIE 315M6D    

 

الکتروموتور های ضد انفجار پایه دار FFD

2 Pole 4 Pole
KW Type Size Protection قیمت (ریال) KW Type Size Protection
                0,55 ECSg 804A II2G Exde IIC T5
                0,55 CSgb 804A II2G Exd IIB+H2 T5
0,75 ECSg 802A II2G Exde IIC T5 21,600,000 0,75 ECSg 804B II2G Exde IIC T5
0,75 CSgb 802A II2G Exd IIB+H2 T5 25,100,000 0,75 CSgb 804B II2G Exd IIB+H2 T5
1,1 ECSg 802B II2G Exde IIC T5 22,400,000 1,1 ECSgb 90S4 II2G Exde IIB+H2 T5
1,1 CSgb 802B II2G Exd IIB+H2 T5 25,800,000 1,1 CSgb 90S4 II2G Exd IIB+H2 T5
1,5 ECSgb 90S2 II2G Exde IIB+H2 T5 23,100,000 1,5 ECSgb 90L4 II2G Exde IIB+H2 T5
1,5 CSgb 90S2 II2G Exd IIB+H2 T5 28,900,000 1,5 CSgb 90L4 II2G Exd IIB+H2 T5
2,2 ECSgb 90L2 II2G Exde IIB+H2 T5 24,200,000 2,2 ECSgb 100L4A II2G Exde IIB T5
2,2 CSgb 90L2 II2G Exd IIB+H2 T5 29,400,000 2,2 CSgb 100L4A II2G Exd IIB T5
3 ECSgb 100L2 II2G Exde IIB T5 29,100,000 3 ECSgb 100L4B II2G Exde IIB T5
3 CSgb 100L2 II2G Exd IIB T5 34,100,000 3 CSgb 100L4B II2G Exd IIB T5
4 ECSg 112M2 II2G Exde IIC T5 39,500,000 4 ECSg 112M4 II2G Exde IIC T5
4 CSg 112M2 II2G Exd IIC T5 44,500,000 4 CSg 112M4 II2G Exd IIC T5
5,5 ECSg 132S2A II2G Exde IIC T5 46,500,000 5,5 ECSg 132S4 II2G Exde IIB T5
5,5 CSg 132S2A II2G Exd IIC T5 50,600,000 5,5 CSg 132S4 II2G Exd IIC T5
7,5 ECSg 132S2B II2G Exde IIC T5 49,200,000 7,5 ECSg 132M4 II2G Exde IIB T5
7,5 CSg 132S2B II2G Exd IIC T5 53,200,000 7,5 CSg 132M4 II2G Exd IIC T5
11 cSgb 160M2A-EP II2G Exd IIB T5 58,700,000 11 cSgb 160M4-EP II2G Exd IIB T5
11 EcSgb 160M2A-EP II2G Exde IIB T5 58,700,000 11 EcSgb 160M4-EP II2G Exde IIB T5
15 cSgb 160M2B-EP II2G Exd IIB T5 71,500,000 15 cSgb 160L4-EP II2G Exd IIB T5
15 EcSgb 160M2B-EP II2G Exde IIB T5 71,500,000 15 EcSgb 160L4-EP II2G Exde IIB T5
18,5 cSgb 160L2-EP II2G Exd IIB T5 83,500,000 18,5 cSgb 180M4-EP II2G Exd IIB T5
18,5 EcSgb 160L2-EP II2G Exde IIB T5 83,500,000 18,5 EcSg 180M4-EP II2G Exde IIC T5
22 cSgb 180M2-EP II2G Exd IIB T5 104,300,000 22 cSgb 180L4-EP II2G Exd IIB T5
22 EcSg 180M2-EP II2G Exde IIC T5 104,300,000 22 eCSg 180L4-EP II2G Exde IIC T5
30 cSgb 200L2A-EP II2G Exd IIB T5 126,900,000 30 cSgb 200L4-EP II2G Exd IIB T5
30 EcSg 200L2A-EP II2G Exde IIC T5 126,900,000 30 EcSg 200L4-EP II2G Exde IIC T5
37 cSgb 200L2B-EP II2G Exd IIB T5 138,700,000 37 cSgb 225S4-EP II2G Exd IIB T5
37 EcSg 200L2B-EP II2G Exde IIC T5 138,700,000 37 EcSgb 225S4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
45 cSgb 225M2-EP II2G Exd IIB T5 176,600,000 45 cSgb 225M4-EP II2G Exd IIB T5
45 EcSgb 225M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 176,600,000 45 EcSgb 225M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
55 cSgb 250M2-EP II2G Exd IIB T5 210,100,000 55 cSgb 250M4-EP II2G Exd IIB T5
55 EcSgb 250M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 210,100,000 55 EcSgb 250M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
75 cSgb 280S2-EP II2G Exd IIB T5 293,300,000 75 cSgb 280S4-EP II2G Exd IIB T5
75 EcSgb 280S2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 293,300,000 75 EcSgb 280S4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
90 cSgb 280M2-EP II2G Exd IIB T5 313,900,000 90 cSgb 280M4-EP II2G Exd IIB T5
90 EcSgb 280M2-EP II2G Exde IIB+H2 T5 313,900,000 90 EcSgb 280M4-EP II2G Exde IIB+H2 T5
110 cSgb 315S2-EP II2G Exd IIB T4 353,300,000 110 cSgb 315S4-EP II2G Exd IIB T4
110 EcSgb 315S2-EP II2G Exde IIB T4 353,300,000 110 EcSgb 315S4-EP II2G Exde IIB T4
132 cSgb 315M2A-EP II2G Exd IIB T4 376,600,000 132 cSgb 315M4A-EP II2G Exd IIB T4
132 EcSgb 315M2A-EP II2G Exde IIB T4 376,600,000 132 EcSgb 315M4A-EP II2G Exde IIB T4
160 cSgb 315M2B-EP II2G Exd IIB T4 416,400,000 160 cSgb 315M4B-EP II2G Exd IIB T4
160 EcSgb 315M2B-EP II2G Exde IIB T4 416,400,000 160 EcSgb 315M4B-EP II2G Exde IIB T4

 

الکتروموتور WEG

الکترموتور های WEG برزیل

KW HP Pole Mounting Frame
1.5 2 6 B35T 100L
1.5 2 6 B35T 90L
2.2 3 4 B3T 100L
2.2 3 2 B35T 90L
2.2 3 2 B3T 90L
2.2 3 4 B35T 100L
2.2 3 6 B35T 132S
2.2 3 6 B35T 112M
2.2 3 6 B3T 132S
2.2 3 6 B3T 112M
3 4 4 B35T 100L
3 4 4 B35T 112M
3 4 6 B3T 132S
3 4 6 B35T 132S
3 4 4 B3T 100L
3 4 4 B3T 112M
3 4 2 B35T 100L
3 4 2 B3T 100L
4 5.5 4 B35T 112M
4 5.5 4 B3T 112M
4 5.5 2 B35T 112M
4 5.5 2 B3T 112M
4 5.5 8 B3T 160M

 

KW HP Pole Mounting Frame
4 5.5 6 B3T 132M
5.5 7.5 4 B3T 132S
5.5 7.5 4 B35T 132S
5.5 7.5 6 B3T 132M
5.5 7.5 6 B3T 160M
5.5 7.5 6 B35T 132M
5.5 7.5 2 B3T 132S
5.5 7.5 2 B35T 132S
7.5 10 4 B3T 132M
7.5 10 4 B3T 160M
7.5 10 4 B35T 132M
7.5 10 4 B35T 160M
7.5 10 2 B35T 132M
7.5 10 2 B35T 132S
7.5 10 2 B3T 132S
7.5 10 6 B35T 160M
7.5 10 6 B3T 160M
11 15 4 B35T 160L
11 15 4 B35T 160M
11 15 4 B3T 160L
11 15 4 B3T 160M
11 15 6 B3T 160L
11 15 6 B35T 160L
11 15 2 B3T 160M

 

KW HP Pole Mounting Frame
11 15 2 B35T 160M
11 15 4 B35T 160L
15 20 4 B35T 180M
15 20 4 B35T 160L
15 20 4 B3T 180M
15 20 4 B3T 160L
15 20 4 B3T 160L
15 20 6 B35T 180L
15 20 2 B3T 160M
15 20 2 B35T 160M
18.5 25 4 B3R(D) 180L
18.5 25 4 B3T 180M
18.5 25 4 B35T 180M
18.5 25 6 B3T 200L
18.5 25 6 B35T 200L
18.5 25 2 B3T 160L
18.5 25 2 B35T 160L
22 30 4 B3T 180L

 

KW HP Pole Mounting Frame
22 30 4 B35T 180L
22 30 6 B3T 200L
22 30 6 B35T 200L
22 30 2 B35T 180M
30 40 4 B3T 200L
30 40 4 B35T 200L
30 40 2 B35T 200L
30 40 2 B3T 200L
30 40 6 B35T 225S/M
37 50 4 B3T 225S/M

 

KW HP Pole Mounting Frame
37 50 4 B35T 225S/M
37 50 6 B35T 250S/M
37 50 2 B35T 200L
45 60 4 B35T 225S/M
45 60 4 B3T 225S/M
45 60 6 B35T 250S/M
45 60 2 B35T 225S/M
45 Exn 60 2 B3R (E) 280S/M
45 60 2 B3T 225S/M
55 75 4 B3T 250S/M
55 75 4 B35T 250S/M
75 100 4 B3T 280S/M
75 100 4 B35T 280S/M
90 125 4 B3T 280S/M
90 125 4 B35T 280S/M
90 125 2 B3T 280S/M
110 150 4 B3T 315S/M
110 150 4 B35T 315S/M


لیست قیمت الکتروموتور VEM آلمان

الکتروموتور vem الکتروموتور VEM الکتروموتور vem
KW HP 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.06 0.08 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.09 0.12 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.12 0.16 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.18 0.25 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.25 0.35 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.37 0.50 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.55 0.75 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
0.75 1 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.1 1.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
1.5 2 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
2.2 3 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
3 4 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
4 5.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
5.5 7.5 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
7.5 10 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
11 15 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
15 20 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
18.5 25 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
22 30 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
30 40 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
37 50 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
45 60 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
55 75 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
75 100 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
90 120 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
110 150 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
132 180 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
160 220 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
200 270 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
250 340 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
315 430 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
355 480 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
400 545 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
450 610 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM
500 680 700 RPM 1000 RPM 1500 RPM 3000 RPM

 

لیست قیمت الکتروموتور Kaijieli چین

 images/stories/electro-motor1.jpg

الکتروموتور سه فاز Kaijieli

HP 900 دور 1500 دور 3000 دور
1 900 دور 1500 دور 3000 دور
1.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
2 900 دور 1500 دور 3000 دور
3 900 دور 1500 دور 3000 دور
4 900 دور 1500 دور 3000 دور
5.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
7.5 900 دور 1500 دور 3000 دور
10 900 دور 1500 دور 3000 دور
15 900 دور 1500 دور 3000 دور
20 900 دور 1500 دور 3000 دور
25 900 دور 1500 دور 3000 دور
30 900 دور 1500 دور 3000 دور
40 900 دور 1500 دور 3000 دور
50 900 دور 1500 دور 3000 دور
60 900 دور 1500 دور 3000 دور
75 900 دور 1500 دور 3000 دور
100 900 دور 1500 دور 3000 دور
125 900 دور 1500 دور 3000 دور
150 900 دور 1500 دور 3000 دور
180 900 دور 1500 دور 3000 دور
220 900 دور 1500 دور 3000 دور

الکتروموتور تک فاز Kaijieli

HP 1500 دور 3000 دور
0.5 1500 دور 3000 دور
0.75 1500 دور 3000 دور
1 1500 دور 3000 دور
1.5 1500 دور 3000 دور
2 1500 دور 3000 دور
3 1500 دور 3000 دور

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند     تاريخ به روز رساني : 93/10/01   

لیست قیمت الکتروموتور AEG ساخت ایتالیا

 الکتروموتور AEG

 
KW 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.37  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.55 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
0.75  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
1.1 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
1.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
2.2 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
3  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
4 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
5.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
7.5 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
11  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
15 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
18.5  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
22 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
30  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
37 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
45  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
55 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
75  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
90  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
110 900-RPM 1400-RPM 3000-RPM
200  900-RPM 1400-RPM 3000-RPM

 

لیست قیمت الکتروموتور MOTOVARIO ایتالیا

 الکتروموتور motovario

 
kW TYPE Pole Flange
0.22 TS63 4 B5/B14
0.25 TS63 4 B5/B14
0.37 TS71 4 B5
0.37 TS63 2 B5/B14
0.55 TS71 4 B5
0.75 TS80 4 B5
1.5 TS90 4 B5

     

الکتروموتور ترمز دار MGM

kW TYPE Pole Flange Brake
0.18 BM63 4 B5/B14 DC
0.22 BM63 4 B5/B14 DC
0.25 BA71 4 B5/B14 DC
0.37 BA71 4 B5/B14 AC
0.55 BA71 4 B5 AC
0.65 BA71 4 B5 AC
0.75 BA80 4 B14 AC
0.9 BA80 4 B14 AC
1.5 BA90 4 B3/B5 AC
1.85 BA90 4 B14 AC
2.2 BA100 4 B5 AC
2.2 BA100 4 B3/B5 AC
3 BA100 4 B5 AC
3 BA100 4 B3/B5 AC
4 BA112 4 B3/B5 AC
5.5 BA132 4 B3/B5 AC
7.5 BA132 4 B3/B5 AC

     

لوازم الکتروموتور ترمز دار MGM

نوع TYPE
Brake Assembly BM63
Brake Coil 71
Brake Coil 80
Brake Coil 90
Brake Coil 100
Brake Coil 112
Brake Coil 132
Brake Disc BA/CF 71
Brake Disc BA/CF 80
Brake Disc BA/CF 90
Brake Disc BA/CF 100
Brake Disc BA/CF 112
Brake Disc BA/CF 132

 

لیست قیمت الکتروموتور ITAL MOTORS ایتالیا

  الکتروموتور Ital Motors

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G063045AA 63 A 0.18 0.25
9G063050AA 63 B 0.25 0.33
9G063080AA 63 C 0.37 0.5
9G071050AA 71 A 0.37 0.5
9G071065AA 71 B 0.55 0.75
9G071080AA 71 C 0.75 1
9G071100AA 71 D 1.1 1.5
9G080050AA 80 A 0.75 1
9G080070AA 80 B 1.1 1.5
9G080090AA 80 C 1.5 2
9G080105AA 80 D 2.2 3
9G090070AA 90 S 1.5 2
9G090100AA 90 L 2.2 3
9G090120AA 90 LC 3 4
9G090140AA 90 LD 4 5.5
9G100090AA 100 LA 3 4
9G100120AA 100 LB 4 5.5
9G100140AA 100 LC 5.5 7.5
9G112090AA 112 MA 4 5.5
9G112120AA 112 MB 5.5 7.5
9G112150AA 112 MC 7.5 10
9G132090AA 132 SA 5.5 7.5
9G132120AA 132 SB 7.5 10
9G132160XA 132 MC 11 15
9G132200XA 132 MD 15 20
9G160120XA 160 M 11 15
9G160150XA 160 MD 15 20
9G160200XA 160 18.5 25
9G160250XA 160 22 30
9G160320XA 160 XA 30 40
9G180200XA 180 M 22 30
9G180250XA 180 LA 30 40
9G180300XA 180 LB 37 50
9G200240XA 200 XA 30 40
9G200300XA 300 XA 37 50

 الکتروموتور ایتال موتورز

الکتروموتور 1400 دور هالوشافت ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9S100120AH هالوشافت-تک فاز 2.2 3
9H090130AH هالوشافت-سه فاز 2.2 3
9H100120AH هالوشافت-سه فاز 3 4
9H100140AH هالوشافت-سه فاز 4 5.5
9H112120AH هالوشافت-سه فاز 4 5.5
9H112150AH هالوشافت-سه فاز 5.5 7.5
9H132160AH هالوشافت-سه فاز 7.5 10
9H132200XH هالوشافت-سه فاز 11 15

الکتروموتور ital motors

الکتروموتور 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H063045AA 63A 0.12 0.17
9H063060AA 63B 0.18 0.25
9H071050AA 71A 0.25 0.33
9H071065AA 71B 0.37 0.5
9H080060AA 80A 0.55 0.75
9H080080AA 80B 0.75 1
9H080100AA 80C 1.1 1.5
9H090075AA 90S 1.1 1.5
9H090090AA 90L 1.5 2
9H090130AA 90LC 2.2 3
9H100090AA 100L A 2.2 3
9H100120AA 100L B 3 4
9H100140AA 100L C 4 5.5
9H112120AA 112M 4 5.5
9H112150AA 112M C 5.5 7.5
9H132120AA 132S A 5.5 7.5
9H132160XA 132M A 7.5 10
9H132200XA 132M C 11 15
9H160150XA 160M 11 15
9H160200XA 160L 15 20
9H160250XA 160L 18.5 25
9H160290XA 160 22 30
9H180200XA 180M 18.5 25
9H180250XA 180L A 22 30
9H180300XA 180 30 40
9H200300XA 200 30 40

الکتروموتور 900 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9L080060 80A 0.37 0.5
9L080080 80B 0.55 0.75
9L080100 80C 0.75 1
9L090075 90S 0.75 1
9L090100 90L 1.1 1.5
9L100090 100LA 1.5 2
9L112110 112M 2.2 3
9L132130 132MA 4 5.5
9L132170 132MB 5.5 7.5
9L160150 160M 7.5 10
9L160200 160L 11 15

الکتروموتور ترمزدار 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H100090AAF 10 2.2 3
9H100120AAF 100 3 4
9H112120AAF 11 4 5.5
9H112150AAF 11 5.5 7.5
9H1132160AAF 13 7.7 10

الکتروموتور 700 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9M160120 160M 4 5.5
9M160150 160M 5.5 7.5

الکتروموتور 1400 سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9H063060AA 63B 0.18 0.25
9H071050AA 71A 0.25 0.33
9H071065AA 71B 0.37 0.5
9H080060AA 80A 0.55 0.75
9H080100AA 80C 1.1 1.5
9H090075AA 90S 1.1 1.5
9H090090AA 90L 1.5 2
9H090130AA 90LC 2.2 3
9H100090AA 100LA 2.2 3
9H100120AA 100LB 3 4
9H100140AA 100LC 4 5.5
9H112120AA 112M 4 5.5
9H112150AA 112 4 5.5
9H132120AA 132SA 5.5 7.5
9H132160XA 132MA 5.5 7.5
9H132200XA 132MD 7.5 10
9H160150XA 160 11 15
9H160200XA 160 11 15

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G063045AA 63A 0.18 0.25
9G063050AA 63B 0.25 0.33
9G063080AA 63C 0.37 0.5
9G071050AA 71A 0.37 0.5
9G071065AA 71B 0.55 0.75
9G071080AA 71C 0.75 1
9G071100AA 71D 1.1 1.5
9G080050AA 80A 0.75 1
9G080070AA 80B 1.1 1،5
9G080090AA 80C 1.5 2
9G080110AA 80D 2.2 3
9G090070AA 90S 1.5 2
9G090100AA 90L 2.2 3
9G090120AA 90LC 3 4
9G090140AA 90LD 4 5.5
9G100090AA 100LA 3 4
9G100120AA 100LB 4 5.5
9G100140AA 100LC 5.5 7.5
9G112090AA 112MA 4 5.5
9G112120AA 112MB 5.5 7.5
9G112150AA 112MC 7.5 10

الکتروموتور 3000 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9R080070AA 80 B 0.75 1
9R080090AA 80 C 1.1 1.5
9R080100AA 80 D 1.5 2
9R090120AA 90 L 2.2 3
9R100120AA 100 LB 3 4
9R100140AA 100 LB 4 5.5

الکتروموتور 1400 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9S08006 80 B 0.55 0.7
9S08008 80 C 0.75 1
9S09009 90 SB 1.1 1.5
9S09011 90 LA 1.5 2
9S10012 100 LB 2.2 3
9S100140 100 LC 3 4

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور تکفاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9A080070AB 80 0.75 1
9A080090AB 80 1.1 1.5

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9G100120AB 10 4 5.5
9G112120AB 11 5.5 7.5
9G132120AF 13 7.5 10

Ital Motors  electricmotor

فلنچ ایتال موتور

FRAME کد کد
56 119788 119789
63 119796 119799
71 119828 119846
80 119875 119900
90 119964 119980
10 119673 -
11 119699 119714
13 119726 -
16 - -
18 119775 -

 الکتروموتور ایتال موتور

الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9A056055PA 56 A 0.12 0.15
9A063050PA 63 A 0.18 0.25
9A063060PA 63 B 0.25 0.33
9A063080PA 63 C 0.37 0.5
9A071050PA 71 A 0.37 0.5
9A071065PA 71 B 0.55 0.75
9A071080PA 71 C 0.75 1
9A071100PA 71 D 1.1 1.5
9A080070PA 80 B 0.75 1
9A080090AA 80 C 1.1 1.5
9A080100AA 80 D 1.5 2
9A090120AA 90 L 2.2 3
9A100090AA 100 LA 2.2 3

الکتروموتور

الکتروموتور 1400 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9C056055PA 56 A 0.09 0.12
9C063070PA 63 B 0.18 0.25
9C071065PA 71 B 0.3 0.4
9C071080PA 71 C 0.37 0.5
9C080040AA 80 A 0.37 0.5
9C080060PA 80 B 0.55 0.75
9C080080AA 80 C 0.75 1
9C090090AA 90 SB 1.1 1.5
9C090110AA 90 LA 1.5 2
9C100120AA 100 LB 2.2 3

 ital motors الکتروموتور

  الکتروموتور 900 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME KW HP
9E080060AA 80 A 0.25 0.33
9E080080AA 80 B 0.37 0.5
9E080100AA 80 C 0.55 0.75
9E090110AA 90 LA 0.75 1
9E090130AA 90 LB 1.1 1.5

 الکترو موتور ایتال موتورز

 الکترو موتور تخت ایتال موتور

مشخصات فنی KW HP RPM
9A065090AM 1.5 2 تکفاز 3000
9A065100AM 1.9 2.5 تکفاز 3000
9A065110AM 2.2 3 تکفاز 3000
9A065120AM 2.5 3.3 تکفاز 3000
9G065090AM 2.2 3 سه فاز 3000
9G065110AM 3 4 سه فاز 3000
9G071120AM 4 5.5 سه فاز 3000
9G071140AM 4.5 6 سه فاز 3000
9G080140AM 6 8 سه فاز 3000
9G080220XM 7.5 10 سه فاز 3000
9H071110AM 1.85 2.4 سه فاز 1500
9H071130AM 2.4 3.2 سه فاز 1500
9H080120AM 3 4 سه فاز 1500
9H080220XM 5 6.5 سه فاز 1500

مشاوره آنلاین و تلفنی

پشتیبانی و راهنمایی مشتریان از طریق مرکز ارتباط با مشتریان

ارسال به سراسر کشور

تحویل و نصب از طریق سیستم توزیع در سراسر کشور

خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی ، تعمیر در صورت خرابی

ضمانت اصالت کالا

فروش محصول با گارانتی اصل و معتبر
041 3442 7241 021 6664 8110
گفتگوی آنلاین
دفاتر رسمی فروش