02/10/2019
Werkloosheid
Wat houdt het statuut ‘werkloze met een bedrijfstoeslag’ precies in? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wat zijn mijn verplichtingen als ‘werkloze met bedrijfstoeslag’? In een reeks van vragen en antwoorden overlopen we SWT voor de periode 2019-2020.
135.95 KB
30/09/2019
Vakantie/schorsing arbeid
Bent u een werknemer van 50 jaar of ouder die het werk heeft hervat als loontrekkende in de privésector ? Dan kan u ter aanvulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie onder bepaalde voorwaarden seniorvakantie genieten.
167.24 KB
30/09/2019
Werkloosheid
Wie recht heeft op voltijdse werkloosheidsuitkeringen en deeltijds begint te werken, kan onder bepaalde voorwaarden het statuut krijgen van deeltijdse werknemer met behoud van rechten. Meer info in deze folder.
145.25 KB
24/09/2019
Ontslag
Uw onderneming werd failliet verklaard. Dit kwam zeker en vast aan als een harde klap. Met deze brochure willen wij u wegwijs maken in de reglementering inzake faillissement en u een beknopt maar duidelijk overzicht geven van uw rechten in de faillissementsprocedure.
153.61 KB
16/09/2019
Werkloosheid
Om recht te hebben op inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen, mag je geen bezoldigde activiteit voor een derde verrichten. Vrijwilligerswerk daarentegen kan onder bepaalde voorwaarden wel uitgeoefend worden met behoud van uitkeringen.
145.25 KB
09/07/2019
Ondernemingsorganen
Een leidraad voor de afgevaardigden van syndicale overlegorganen. ACLVB vindt het belangrijk dat afgevaardigden in het bedrijf maatregelen kunnen bedingen die een draagbare werklast tot doel hebben. Werkbaar werk raakt zowat alle aspecten van arbeid.
819.79 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart